Přehled inventáře
Již nikdy neztratíte přehled o svém hardwaru nebo softwaru.

Inventář hardwaru a softwaru ITbrain vám dává elegantní řešení pro sledování používaného inventáře. Prohlížejte seznam hardwaru a softwaru na všech zařízeních v síti v řádu sekund z pohodlného ovládacího panelu.

Přehled inventáře
Hardware
Software

Hardware

Vytvářejte souhrnný inventář používaného hardwaru v řádu sekund.

Software

Kontrolujte instalaci nevhodného softwaru nebo platnost vašich aktuálních licencí.

  • Typ
  • Údaje
  • Jméno
  • Prodejce
  • Verze
  • Datum změny

Protokol inventáře

Se správou inventáře ITbrain můžete vytvářet souhrnné protokoly o používaném inventáři a jeho instalovaných součástech. Za pár sekund vytvoříte úplný seznam inventáře nebo jiný zákaznický protokol. Můžete jej rovněž exportovat do souboru CSV a převádět důležité informace do jiných programů.

Protokol inventáře

Seznamte se s produktem!

Aktivujte ITbrain dnes!