Εμείς εδώ στην TeamViewer GmbH λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το κήκον προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε αυστηρά τους κανονισμούς του γερμανικού νόμου περί προστασίας των δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τεχνική άποψη. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πωληθούν τα δεδομένα αυτά ή να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη για οιονδήποτε άλλο λόγο.

Η εξής δήλωση σάς προσφέρει μία γενική θεώρηση αναφορικά με το πώς διασφαλίζεται η τήρηση της ανωτέρω εγγύησης καθώς και το ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιους σκοπούς.

Συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά κανόνα μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να αφήνετε ίχνη των προσωπικών σας δεδομένων. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο εάν τα παραχωρήσετε με τη θέλησή σας, όπως για παράδειγμα:

  • Όταν ανοίγετε ένα δελτίο συμβάντος υποστήριξης στον διαδικτυακό μας τόπο.
  • Όταν υποβάλετε μία παραγγελία στο διαδικτυακό μας κατάστημα.
  • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό TeamViewer για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Υπολογιστές & Επαφές και το Web Connector αντίστοιχα.
  • Όταν εγγράφεστε συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Συναίνεση και χρήση δεδομένων μόνο για τον δηλωθέντα σκοπό

Κατά την εισαγωγή δεδομένων προσωπικού ή επιχειρηματικού χαρακτήρα (διευθύνσεις email, ονόματα, διευθύνσεις), η γνωστοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται σε καθαρά οικειοθελή βάση. Με την εισαγωγή των δεδομένων συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση αυτών για τους σκοπούς της επικοινωνίας, της επεξεργασίας παραγγελιών, της διαφήμισης και της προστασίας των δικών μας σύννομων επιχειρηματικών συμφερόντων αναφορικά με την παροχή συμβουλών και υποστήριξη των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας. Δεν πραγματοποιείται συλλογή, επεξεργασία και χρήση για οιουσδήποτε άλλους λόγους. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας, εκτός εάν εσείς ρητώς το επιθυμείτε.

Ανώνυμη συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Το πρόγραμμα περιήγησής σας εκπέμπει πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία των ημερολογίων καταγραφής συμβάντων των διακομιστών της TeamViewer GmbH. Για παράδειγμα περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως τα εξής:

  • Τύπος/έκδοση του προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL αναφοράς (ο ιστότοπος που είχατε επισκεφτεί προηγουμένως)
  • Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή (host) του υπολογιστή που προσπελαύνει τον ιστότοπο μας (διεύθυνση IP)
  • Χρόνος αιτήματος διακομιστή

Δεν υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού των δεδομένων αυτών με συγκεκριμένα πρόσωπα εκ μέρους της TeamViewer GmbH. Δεν πραγματοποιείται συγχώνευση των δεδομένων αυτών με δεδομένα από άλλες πηγές δεδομένων και τα δεδομένα διαγράφονται μετά την πραγματοποίηση μίας στατιστικής ανάλυσης.

Άδεια χρήσης των πληροφοριών στο παρόν λογισμικό

Η TeamViewer και εσείς συναινείτε ότι θα τηρείτε το σύνολο του εφαρμοστέου δικαίου περί απορρήτου. Η TeamViewer θεωρεί πολύ σοβαρή υπόθεση την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και ακολουθεί πιστά τον γερμανικό νόμο περί απορρήτου δεδομένων. Η TeamViewer συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια της συμβατικής σας σχέσης με αυτήν, ενδεικτικά αναφερομένης της πραγματοποίησης συνδέσεων μέσω του Διαδικτύου. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας. Δεν θα συλλεχθούν προσωπικά στοιχεία αυτόματα για να σας παρασχεθούν υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας, όπως η παροχή προς εσάς ενημερώσεων, υποστήριξης, περιεχομένου, TPM και άλλων υπηρεσιών.

Χρήση εργαλείων ανάλυσης στοιχείων web

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων ιστού (web) που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies,” δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για να αναλύεται η χρήση του ιστότοπου. Ενόψει της συζήτησης σχετικά με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης στοιχείων με πλήρεις διευθύνσεις IP, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με "_anonymizeIp()" και επομένως οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται μόνο σε συντομευμένη μορφή για να μην υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένου χρήστη. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για λογαριασμό του έχοντος την ευθύνη λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου, θα δημιουργεί αναφορές για τη χρήση του ιστότοπου, τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, τις εμφανίσεις στο Google Display Network (Δίκτυο εμφάνισης) και θα παράσχει πρόσθετες υπηρεσίες στον έχοντα την ευθύνη λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου αναφορικά με τον ιστότοπο και τη χρήση του Διαδικτύου.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικές μεταπώλησης σε συνεργασία με το Google Analytics για online διαφήμιση, το οποίο εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων μερών και της Google σε ιστότοπους. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο καθώς και από τρίτους παρόχους, περιλαμβανομένης της Google, για τον εν λόγω σκοπό. Τα cookies πρώτων μερών συνδυάζονται με αυτά των τρίτων μερών για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στους ιστότοπους βάσει προηγούμενων επισκέψεων.

Μπορείτε να μην επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ορίζοντας αναλόγως τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, παρακαλούμε ωστόσο να έχετε υπόψή σας ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είστε σε θέση να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του συνόλου των δυνατοτήτων του παρόντος ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να μην επιτρέψετε την αποστολή στην Google των πληροφοριών που δημιουργήθηκαν από το cookie αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας, ή την επεξεργασία των στοιχείων του cookie από αυτήν, επιλέγοντας να μη συμμετέχετε στη συλλογή δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται και να ελέγξετε τα είδη διαφημίσεων οι οποίες προβάλλονται μέσω του Google Display Network ορίζοντας τις ρυθμίσεις των διαφημίσεών σας: http://www.google.com/settings/ads .

Cookies

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies σε αρκετά σημεία. Μας βοηθούν να καταστήσουμε τα προϊόντα μας φιλικότερα στο χρήστη, πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε ανήκουν στα λεγόμενα "cookies συνεδρίας" τα οποία και διαγράφονται μετά από την επίσκεψή σας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημία στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς.

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε σχετικά με τα στοιχεία που αποθηκεύονται αναφορικά με το άτομό σας, την προέλευση και τους αποδέκτες αυτών καθώς και τον σκοπό της αποθήκευσης αυτών. Το στέλεχος της επιχείρησής μας που είναι επιφορτισμένο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα σας παράσχει πληροφορίες - μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση dataprotection@teamviewer.com.

Επιπροσθέτως έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση τους καθώς και να αιτηθείτε τη διαγραφή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς.

Ασφάλεια

Η TeamViewer GmbH έχει υλοποιήσει εξελιγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων τα οποία παρασχέθηκαν σε αυτήν, έναντι τυχαίας ή προμελετημένης χειραγώγησης, απώλειας, καταστροφής και πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς και σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο οποτεδήποτε. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου, ο οποίος θα σας οδηγήσει στον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον σύνδεσμο, θα είστε σε θέση να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Η διεύθυνση email σας μετά από αυτό θα αφαιρεθεί αυτόματα από τη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας της συνδρομής στο ενημερωτικό δελτίο, για να αλλάξετε τη διεύθυνση email και τη γλώσσα του ενημερωτικού δελτίου ή να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ενημερωτικών δελτίων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η εμπιστοσύνη σας είναι σημαντική για εμάς. Για αυτό το λόγο θα απαντούμε σε όλα σας τα ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντήθηκαν σε αυτή τη δήλωση περί προστασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το στέλεχος της επιχείρησής μας που είναι επιφορτισμένο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση dataprotection@teamviewer.com οποτεδήποτε.

Διεύθυνση

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760