Χρήσιμοι πόροι

Χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες; Περιηγηθείτε στους χρήσιμους πόρους μας.

Search
General Licensing Installation Anti-Malware

Can I use more than one anti-malware application at the same time?


To protect your systems, only use one anti-malware application at the same time.

If multiple applications are used simultaneously, this leads to conflicts (in most cases) with the real-time protection through the applications.

Because anti-malware applications work very close with the operating systems, they try to protect themselves from being deprived of control by other programs. This may apply, if multiple virus scanners are used and can lead to problems, error messages, or false virus alerts.

It is not recommended to use another anti-malware application simultaneously to ITbrain Anti-Malware.

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας! Υποστήριξη