Η ασφάλειά σας και το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικά για εμάς

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η ασφάλεια και το ιδιωτικό απόρρητο αποτελούν σημαντικά ζητήματα αξίζουν ενδελεχούς προστασίας. Για αυτό θεωρούμε δέσμευσή μας την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας. Είτε σε αυτόν τον ιστότοπο, είτε μέσα στο TeamViewer, ή στο TeamViewer Management Console, τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.

Κρυπτογράφηση

Κρυπτογράφηση

Το TeamViewer περιλαμβάνει πλήρη κρυπτογράφηση βάσει της ανταλλαγής ιδιωτικού/δημόσιου κλειδιού RSA και της κρυπτογράφησης AES (256 Bit). Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στα ίδια πρότυπα με το https/SSL και θεωρείται απόλυτα ασφαλής σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα. Η ανταλλαγή κλειδιών εγγυάται επίσης μια πλήρη προστασία δεδομένων πελάτη προς πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι διακομιστές δρομολόγησής μας δεν είναι σε θέση να διαβάσουν τη ροή των δεδομένων.

Ασφαλής πρόσβαση

Προστασία πρόσβασης

Εκτός από το ID συνεργάτη, το TeamViewer δημιουργεί έναν κωδικό συνεδρίας που αλλάζει σε κάθε εκκίνηση του λογισμικού για την παροχή επιπλέον ασφάλειας έναντι μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε απομακρυσμένο σύστημα. Για τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η μεταφορά αρχείων, απαιτείται επιπλέον, μη αυτόματη επιβεβαίωση του απομακρυσμένου συνεργάτη. Επίσης δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ενός υπολογιστή χωρίς εικόνα. Για λόγους προστασίας των δεδομένων, το άτομο που κάθεται μπροστά από τον απομακρυσμένο υπολογιστή πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει πότε κάποιος αποκτά πρόσβαση στο μηχάνημα.

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Το TeamViewer βοηθά τις εταιρείες στην τήρηση των υποχρεώσεων που ανακύπτουν βάσει των προτύπων HIPAA και PCI. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων παρεμβάλλει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας για την προστασία των λογαριασμών του TeamViewer από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε συνδυασμό με τον έλεγχο πρόσβασης μέσω της τοποθέτησης του TeamViewer στη λευκή λίστα, σας δίνεται η δυνατότητα ετοιμότητας αναφορικά με τις απαιτήσεις των HIPAA και PCI. Με τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, εκτός από την ήδη υφιστάμενη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, απαιτείται για τη σύνδεση σε έναν λογαριασμό TeamViewer η χρήση ενός κωδικού ο οποίος δημιουργείται σε μία κινητή συσκευή. Ο κωδικός δημιουργείται μέσω του βάσει χρονικού υπολογισμού αλγόριθμου δημιουργίας κωδικού πρόσβασης μίας χρήσης (TOTP). Ο κωδικός TOTP προστατεύεται από SRP και επομένως δεν κινδυνεύει από επιθέσεις "ενδιάμεσων τρίτων".

Σφραγίδα ποιότητας BISG

Σφραγίδα ποιότητας

Το TeamViewer έχει πιστοποιηθεί από το "Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V."( BISG e.V. , Γερμανική Ένωση εκτιμητών και αξιολογητών IT) και φέρει την σφραγίδα ποιότητας πέντε αστέρων.

ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008

Η TeamViewer GmbH είναι μία από τις πολύ λίγες εταιρείες στην αγορά συστημάτων ελέγχου εξ αποστάσεως οι οποίες διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001.

Fiducia

Έλεγχος σχετικά με την ασφάλεια FIDUCIA IT AG

Το TeamViewer εκτέθηκε σε μία επιθεώρηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του από τη γερμανική FIDUCIA IT AG (ένας πάροχος κέντρων επεξεργασίας δεδομένων για περίπου 800 γερμανικές τράπεζες) και εγκρίθηκε για χρήση σε σταθμούς εργασίας τραπεζών.

VeriSign

Υπογραφή με κωδικό

Όλα τα αρχεία προγράμματος είναι ασφαλή με την τεχνολογία υπογραφής με κωδικό VeriSign. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την προέλευση των εκτελέσιμων που έχετε λάβει.

VB100

VB100

Στο ITbrain Anti-Malware έχει απονεμηθεί πιστοποίηση VB100 για την αξιοπιστία του από το περιοδικό “Virus Bulletin”. Με αυτή την απονομή βραβείου πιστοποιείται ποσοστό ανίχνευσης 100% για το κακόβουλο λογισμικό που παρατίθεται στη λίστα ‘In the Wild’ του οργανισμού “WildList Organization”. Επίσης, το λογισμικό anti-malware στο οποίο απονέμεται αυτή η πιστοποίηση πρέπει να μην εμφανίζει εσφαλμένες θετικές αναγνωρίσεις.

Λήψη PDF

Δήλωση ασφαλείας

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ασφαλείας είναι διαθέσιμες σε pdf:

Λήψη PDF