Κατάργηση εγκατάστασης του TeamViewer

Αν κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε κάποια από τις προσφορές μας ή οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού μας του οποίου η λήψη έγινε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορείτε εύκολα να καταργήσετε την εγκατάσταση μέσω της επιλογής των Windows' "Προσθήκη/Κατάργηση προγραμμάτων" ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

Windows 8

 1. Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.
 2. Υπό Προγράμματα, κάντε κλικ στη σύνδεση Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα TeamViewer, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Κατάργηση/αλλαγή.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού.

Windows 7 & Vista

 1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.
 2. Υπό Προγράμματα, κάντε κλικ στη σύνδεση Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Κατάργηση/αλλαγή.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού.

Windows XP

 1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση εγκατάστασης" ή "Αλλαγή/κατάργηση".
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού.

Windows 95, 98, Me, NT, 2000 και XP σε Κλασική προβολή

 1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση εγκατάστασης" ή "Αλλαγή/κατάργηση".
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού.

Κατάργηση εγκατάστασης του ITbrain

Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του ITbrain χωρίς να καταργήσετε το TeamViewer, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

 1. Προσπελάστε το Management Console του TeamViewer (https://login.teamviewer.com) και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στο TeamViewer.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα συσκευής από την οποία θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του ITbrain και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Κατάργηση εγκατάστασης ITbrain στην καρτέλα Γενικά.
 4. η εγκατάσταση του ITbrain στη συσκευή καταργείται.