TeamViewer GmbH dba o ochronę danych osobowych swoich klientów zgodnie z zapisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie wymaganym przez system. W żadnym wypadku dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim z jakichkolwiek przyczyn.

W poniższej deklaracji opisano sposoby ochrony danych osobowych oraz przeznaczenie i rodzaj przechowywanych danych.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Przeglądanie naszej strony internetowej nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Gromadzone są tylko dane osobowe podane za zgodą zainteresowanego przy okazji np.:

  • Wysyłania zgłoszenia do pomocy technicznej poprzez naszą stronę.
  • Składania zamówienia w sklepie internetowym.
  • Tworzenia konta w aplikacji TeamViewer w celu skorzystania z listy Komputerów i kontaktów oraz Web Connectora.
  • Prenumerowania naszego biuletynu.

Zgoda i wykorzystanie danych wyłącznie do podanych celów

Dane osobowe lub dane firmy (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe) są podawane całkowicie dobrowolnie. Wprowadzając dane, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie do komunikacji, realizacji zamówień, celów marketingowych i ochrony naszych interesów biznesowych w związku z doradztwem i pomocą naszym aktualnym i potencjalnym klientom. Dane nie będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do innych celów. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie danej zgody ze skutkiem przyszłym.

Przekazanie danych będzie mieć miejsce dopiero po jednoznacznym wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.

Gromadzenie danych anonimowych przy przeglądaniu naszej strony internetowej

TeamViewer GmbH automatycznie gromadzi i zachowuje informacje o plikach rejestru dostarczane przez przeglądarkę użytkownika. Dane te to np.

  • rodzaj/wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adresy URL uprzednio odwiedzonych stron internetowych
  • nazwa komputera łączącego się ze stroną (adres IP)
  • czas wysłania żądania do serwera

TeamViewer GmbH nie ma możliwości powiązania tych danych z konkretnymi osobami. Dane te nie są dodawane do innych źródeł danych i są usuwane po przeanalizowaniu dla celów statystycznych.

Zgoda na wykorzystanie informacji zawartych w oprogramowaniu

TeamViewer i użytkownik zgadzają się przestrzegać wszelkich mających tu zastosowanie regulacji prawnych w zakresie ochrony prywatności. TeamViewer bardzo poważnie traktuje ochronę danych prywatnych użytkowników i ściśle przestrzega niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych. TeamViewer gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje dotyczące użytkownika, w celu spełnienia zobowiązań wynikających z zawartego z nim stosunku umownego, w tym, lecz nie wyłącznie, nawiązywania połączeń poprzez Internet. Informacje dotyczące użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, również reklamowym, bez wcześniejszej zgody użytkownika. Informacje inne niż osobiste mogą być gromadzone automatycznie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, w tym udostępniania i udoskonalania uaktualnień oprogramowania, wsparcia, treści, modułu TPM i innych usług.

Korzystanie z internetowych narzędzi analitycznych

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika, do analizowania jego zachowania w witrynie sieci web. W świetle debaty dotyczącej korzystania z narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP prosimy zauważyć, że niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()"; dzięki temu, adresy IP są używane wyłącznie w skróconej formie, uniemożliwiającej powiązanie ich z konkretnymi użytkownikami. W imieniu operatora niniejszej witryny internetowej, Google użyje tych informacji do analizowania zachowania użytkownika na stronie, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie sieci web, tworzenia raportów dotyczących liczby odsłon w Google Display Network i udostępniania operatorowi strony dodatkowych usług powiązanych z użytkowaniem witryny sieci web i Internetu.

Wraz z Google Analytics niniejsza strona korzysta z remarketingu w celu oferowania usług reklamowych online, które wiążą się z wyświetlaniem w witrynach sieci web reklam innych firm oraz Google. W tym celu, niniejsza witryna sieci web oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z plików cookies. Pliki cookies strony zawierającej umowę są łączone z plikami cookies innych firm w celu dopasowania i zoptymalizowania reklam pokazywanych w witrynie w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika.

Użytkownik może nie dopuścić do zapisywania plików cookies w swoim komputerze poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej; musi być jednak świadomy, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny sieci web. Użytkownik może również nie dopuścić, by informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące jego stylu użytkowania witryny sieci web, były przesyłane do lub przetwarzane przez Google poprzez niewyrażenie zgody. W tym celu, użytkownik powinien pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki internetowej dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Użytkownik może wyłączyć Google Analytics dla reklam graficznych oraz kontrolować rodzaje reklam pokazywanych w Google Display Network poprzez dostosowanie ustawień odnoszących się do reklam: http://www.google.com/settings/ads .

Cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. cookies. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna, praktyczna i bezpieczna dla użytkownika. Cookies to małe pliki tekstowe pobierane do komputera użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość cookies używanych na naszych stronach internetowych to tzw. „cookies sesyjne", usuwane po zakończeniu przeglądania strony przez użytkownika. Cookies nie niszczą zawartości dysku komputera ani nie zawierają wirusów.

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie jego dane są przechowywane, w jakim celu i w jaki sposób zostały uzyskane i komu są udostępniane. W tej sprawie, należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem e-mail dataprotection@teamviewer.com.

Użytkownik ma też prawo do wprowadzania poprawek, zastrzeżenia i usunięcia danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo

TeamViewer GmbH dysponuje nowoczesnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi chroniącymi dane przed przypadkowym lub celowym operowaniem, utratą, zniszczeniem lub pozyskaniem ich przez osoby nieuprawnione. Stosowane przez nas środki są nieustannie udoskonalane wraz z postępującym rozwojem technologicznym.

Subskrypcja biuletynu

Użytkownik może zrezygnować w dowolnej chwili z otrzymywania naszego biuletynu. Na dole każdego biuletynu znajduje się łącze odsyłające do naszej witryny sieci web. Korzystając z tego łącza, użytkownik może anulować swoją subskrypcję biuletynu. Adres e-mail użytkownika zostanie wtedy automatycznie usunięty z listy odbiorców biuletynu. Istnieje również możliwość edytowania szczegółów subskrypcji biuletynu w celu zmiany adresu e-mail i języka, w jakim przysyłany jest biuletyn, lub dokonania wyboru spośród różnych kategorii biuletynu.

Dodatkowe informacje

Zależy nam na zaufaniu naszych klientów, dlatego jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania, na które nie znaleźli odpowiedzi w deklaracji ochrony danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail dataprotection@teamviewer.com.

Adres

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760