Ako aktivovať ITbrain

Začať tromi jednoduchými krokmi

Vyskúšajte ITbrain zdarma! Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Stiahnuť TeamViewer

Nástroj ITbrain je súčasťou aplikácie TeamViewer. Najprv si stiahnite aplikáciu TeamViewer a nainštalujte ju do všetkých zariadení, na ktorých chcete spustiť nástroj ITbrain.

Stiahnuť aplikáciu TeamViewer
Viac informácií o aplikácii TeamViewer
Zásady ochrany osobných údajov
Vytvoriť konto TeamViewer

Vytvorte si konto aplikácie TeamViewer a pridajte zariadenia do svojho zoznamu Počítače a kontakty.

Aktivovať ITbrain

Pravým tlačidlom myši kliknite na požadované zariadenie, kliknutím na tlačidlo Aktivovať spustite nástroj ITbrain a všetko je pripravené!

Tip: Zariadenia môžete pridať aj hromadne prostredníctvom konzoly správy TeamViewer Management Console. Prihláste sa použitím svojho konta aplikácie TeamViewer. Pozrite si video o hromadnej aktivácii.

Prvé kroky s ITbrain
 • 1 Pridajte koncové body
 • 2 Vytvorte individuálne stratégie
 • 3 Nastavte upozornenia a ich príjemcov

Všetky počítače, pre ktoré chcete používať nástroj ITbrain, musíte pridať ako koncové body. Pridanie koncových bodov a aktiváciu nástroja ITbrain je možné vykonať vzdialene na tabuli ITbrain.

 1. Kliknite na Pridať zariadenie.
 2. Zvoľte príslušné služby ITbrain pre jednotlivé zariadenia.
 3. Kliknite na Ďalej a zvoľte stratégiu pre každú službu.
 4. Kliknite na Aktivovať.

Nástroj ITbrain umožňuje definovať vlastné stratégie spúšťania kontrol alebo skenovania požadovaným spôsobom. Jednoducho prejdite na tabuľu ITbrain a…

 1. Kliknite na kartu Stratégie.
 2. Kliknite na Pridať stratégiu a zvoľte príslušnú službu ITbrain.
 3. Pridajte skenovania (antimalvér ITbrain) alebo kontroly (monitorovanie ITbrain).
 4. Priraďte vytvorenú stratégiu svojim zariadeniam.

Zostaňte informovaní, ak niečo nebude fungovať správne! Nástroj ITbrain vás bude ihneď informovať, ak dôjde k zlyhaniu kontroly ITbrain alebo ak skenovanie antimalvéru ITbrain deteguje hrozbu. Nastavte si e-mailové upozornenia a zostanete informovaní aj na cestách. Jednoducho prejdite na tabuľu ITbrain a…

 1. Kliknite na kartu Stratégie a zvoľte stratégiu, o ktorej by ste chceli dostávať upozornenia.
 2. V prípade stratégií antimalvéru ITbrain kliknite na Spravovať upozornenia a pridajte e-mailovú adresu alebo zvoľte používateľa. V prípade monitorovania ITbrain po voľbe príslušnej stratégie kliknite na kontrolu, o ktorej chcete dostávať upozornenia, a pridajte používateľa alebo e-mailovú adresu.

Prehliadka aktivácie nástroja ITbrain

Pozrite si, ako môžete aktivovať nástroj ITbrain prostredníctvom klientskej aplikácie TeamViewer a konzoly správy TeamViewer Management Console.