Spoločnosť TeamViewer GmbH pristupuje k ochrane vašich osobných údajov veľmi zodpovedne a striktne dodržiava nariadenia nemeckého zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďujeme len v technicky potrebnom rozsahu. Tieto údaje v žiadnom prípade nepredáme ani neposkytneme tretím stranám na iné účely.

V nasledujúcom vyhlásení sú uvedené informácie o spôsobe zaručenia tejto ochrany a o type a účeloch zhromažďovaných údajov.

Zhromažďovanie, spracovanie a postúpenie osobných údajov

Našu webovú lokalitu môžete v zásade navštíviť bez toho, aby ste poskytovali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje sa zhromažďujú, len ak ich poskytnete dobrovoľne, napr.:

  • Ak otvoríte lístok podpory na našej webovej lokalite.
  • Ak uskutočníte objednávku z nášho webového obchodu.
  • Ak si vytvoríte konto aplikácie TeamViewer na využívanie zoznamu počítačov a kontaktov a využívanie modulu Web Connector.
  • Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu.

Súhlas s používaním údajov a používanie údajov výhradne na uvedený účel

Poskytnutie vkladaných osobných alebo podnikových údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) je z vašej strany úplne dobrovoľné. Vložením týchto údajov vyjadrujete súhlas s ich zhromažďovaním, spracovaním a použitím na účely nadviazania kontaktu, spracovania objednávok, na reklamné účely a na ochranu legitímnych obchodných záujmov našej spoločnosti, pokiaľ ide o poradenstvo pre našich zákazníkov a ich podporu a ďalší vývoj produktov. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie sa neuskutočňuje na žiadne iné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Postúpenie vašich údajov sa uskutoční len na základe vášho výslovného súhlasu.

Anonymné zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Webový prehliadač odosiela informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú a ukladajú do súborov denníka servera spoločnosti TeamViewer GmbH. Ide napríklad o informácie, ako napr.

  • typ/verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • adresu URL odkazujúceho servera (predtým navštívená webová lokalita),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (adresa IP),
  • čas serverovej požiadavky.

Spoločnosť TeamViewer GmbH nedokáže priradiť tieto údaje konkrétnej osobe. Tieto údaje sa nespájajú s údajmi z iných zdrojov a po vykonaní štatistickej analýzy sa vymažú.

Súhlas s používaním informácií v softvéri

Spoločnosť TeamViewer a vy vyjadrujete súhlas s dodržiavaním všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa na informačné súkromie. Spoločnosť TeamViewer kladie veľký dôraz na ochranu vašich osobných informácií a dôsledne dodržiava nemecký zákon o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TeamViewer zhromažďuje, spracováva a využíva tieto informácie pri plnení zmluvného vzťahu voči vašej osobe okrem iného na nadviazanie spojení prostredníctvom internetu. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú tieto informácie použité na žiadne iné účely, a to ani na reklamné účely. Informácie, ktoré nemajú osobný charakter, môžeme zhromažďovať automaticky, aby sme vám mohli poskytovať špičkové služby vrátane aktualizácií softvéru, podpory, obsahu, TPM a ďalších služieb.

Používanie nástrojov webovej analýzy

Táto webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva na analýzu vášho používania tejto webovej lokality súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. S ohľadom na diskusie týkajúce sa používania analytických nástrojov s celými adresami IP vás upozorňujeme, že táto webová lokalita využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, to znamená, že adresy IP sa používajú iba v skrátenej forme, ktorá zabraňuje ich spätnému vystopovaniu ku konkrétnym používateľom. Spoločnosť Google bude využívať tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na analýzu jej používania, vytváranie hlásení o aktivite na webovej lokalite, vytváranie hlásení o zobrazeniach Google Display Network a poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej lokality ďalšie služby súvisiace s jej využívaním a využívaním internetu.

Táto lokalita využíva remarketing so službou Google Analytics na on-line reklamu, ktorá na webových lokalitách zobrazuje reklamu tretích strán a spoločnosti Google. Táto webová lokalita, ako aj tretie subjekty poskytujúce služby, a to vrátane spoločnosti Google, využívajú na tento účel súbory cookie. Súbory cookie hostiteľskej domény spolu so súbormi cookie tretích strán prispôsobujú a optimalizujú reklamu zobrazovanú na webovej lokalite na základe predchádzajúcich návštev.

V nastaveniach webového prehliadača môžete zakázať ukladanie súborov cookie, upozorňujeme vás však, že to môže obmedziť plné využívanie všetkých funkcií tejto webovej lokality. Takisto môžete zakázať odosielanie informácií vytvorených súbormi cookie do spoločnosti Google o používaní tejto webovej lokality, ako aj spracovávanie týchto informácií. V takom prípade si musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho prepojenia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Úpravou nastavení reklám môžete zakázať používanie služby Google Analytics pre zobrazované reklamy a môžete regulovať typy reklám zobrazovaných službou Google Display Network: http://www.google.com/settings/ads.

Súbory cookie

Na našej webovej lokalite sa na niekoľkých miestach využívajú takzvané súbory cookie. Pomáhajú nám vytvoriť používateľsky ústretovú, efektívnu a bezpečnú ponuku. Cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladá prehliadač. Vo väčšine prípadov využívame tzv. relačné súbory cookie, ktoré sa vymažú po ukončení návštevy našej webovej lokality. Súbory cookie nespôsobujú poškodenie počítača a neobsahujú ani vírusy.

Právo na informácie

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, aké údaje o vás máme zhromaždené, aký je ich pôvod, akí sú ich príjemcovia, ako aj aký je účel ich uloženia. Tieto informácie vám poskytne náš pracovník pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotection@teamviewer.com.

Okrem toho máte právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie svojich osobných údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Zabezpečenie

Spoločnosť TeamViewer GmbH prijala sofistikované technické a organizačné opatrenia na ochranu poskytnutých údajov pred náhodnou alebo plánovanou manipuláciou, stratou, pred zničením a prístupom zo strany neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme so zreteľom na technický pokrok.

Odber bulletinu

Odber nášho bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť. V spodnej časti každého bulletinu je uvedené prepojenie, ktoré vás presmeruje na našu webovú lokalitu. Použitím tohto prepojenia môžete zrušiť odber bulletinu. Vaša e-mailová adresa sa automaticky odstráni zo zoznamu odberateľov bulletinu. Takisto tu môžete upraviť údaje súvisiace s odberom bulletinu, napríklad zmeniť e-mailovú adresu a jazyk bulletinu, alebo si vybrať z rozličných kategórií bulletinu.

Ďalšie informácie

Vážime si vašu dôveru. Preto vám odpovieme na všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré nie sú zodpovedané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ak chcete podrobnejšie informácie o konkrétnych aspektoch, môžete kedykoľvek kontaktovať nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese dataprotection@teamviewer.com.

Adresa

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760