Sledovanie zdrojov
Udržte si neustály prehľad o hardvéri a softvéri.

Inventár hardvéru a softvéru prostredníctvom nástroja ITbrain vám ponúka elegantné riešenie na sledovanie nasadených zdrojov. Na praktickej tabuli si v priebehu niekoľkých sekúnd môžete zobraziť zoznam hardvéru a softvéru všetkých zariadení v sieti.

Sledovanie zdrojov
Hardvér
Softvér

Hardvér

V priebehu niekoľkých sekúnd môžete vytvoriť komplexný prehľad nasadeného hardvéru.

Softvér

Skontrolujte, či nebol nainštalovaný nevhodný softvér a či sú všetky aktuálne licencie platné.

  • Typ
  • Podrobnosti
  • Názov
  • Predajca
  • Verzia
  • Dátum úpravy

Hlásenia o zdrojoch

Inventár hardvéru a softvéru prostredníctvom nástroja ITbrain umožňuje vytváranie komplexných hlásení o nasadených zdrojoch a ich nainštalovaných súčastiach. Vytvorenie úplného inventárneho zoznamu alebo iného prispôsobeného hlásenia vám bude trvať len niekoľko sekúnd. Môžete ho vyexportovať aj do súboru formátu CSV a tieto dôležité informácie presunúť do iných programov.

Hlásenia o zdrojoch

Pozrite si náš produkt!

Aktivujte si nástroj ITbrain ešte dnes!