Zabezpečenie a ochrana údajov sú pre nás dôležité

Vaše údaje sú bezpečné

V dnešnom digitálnom svete sú zabezpečenie a ochrana údajov dôležitými aspektmi, ktoré si zaslúžia dôslednú ochranu. Preto robíme maximum, aby sme vám poskytli najvyššie štandardy zabezpečenia. Vaše údaje sú bezpečné – na webovej lokalite, v aplikácii TeamViewer alebo v konzole správy TeamViewer Management Console.

Šifrovanie

Šifrovanie

Program TeamViewer používa plné šifrovanie založené na výmene RSA privátnych a verejných kľúčov a relácii šifrovanej technológiou AES (256-bit.). Táto technológia je založená na rovnakých štandardoch využívaných v technológiách HTTPS/SSL a v súčasnosti sa pokladá za úplne bezpečnú. Výmena kľúčov zabezpečuje aj plnú ochranu výmeny dát medzi klientmi. To znamená, že ani naše smerovacie servery nedokážu prečítať údaje dátového prúdu.

Ochrana prístupu

Zabezpečenie prístupu

Okrem ID partnera program TeamViewer generuje aj heslo relácie, ktoré sa mení pri každom spustení softvéru, aby sa zaručilo dodatočné zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k vzdialeným počítačom. Funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad prenos súborov, vyžadujú ďalšie, manuálne potvrdenie od partnera pri vzdialenom počítači. Takisto nie je možné neviditeľne ovládať počítač. Z dôvodu ochrany údajov uložených vo vzdialenom počítači musí byť osoba sediaca pri vzdialenom počítači informovaná o prístupe k počítaču.

Dvojúrovňové overenie

Dvojúrovňové overenie

TeamViewer pomáha spoločnostiam zabezpečiť súlad s požiadavkami HIPAA a PCI. Dvojúrovňové overenie poskytuje doplnkovú úroveň ochrany kont aplikácie TeamViewer pred neoprávneným prístupom. Spolu s kontrolou prístupu prostredníctvom zoznamu povolených kont vás aplikácia TeamViewer pripraví na požiadavky HIPAA a PCI. S dvojúrovňovým overením sa na prihlásenie ku kontu aplikácie TeamViewer vyžaduje okrem mena používateľa a hesla aj kód generovaný v mobilnom zariadení. Tento kód sa generuje použitím algoritmu jednorazového časového hesla (TOTP). Kód TOTP je chránený technológiou SRP a je dokonale zabezpečený proti útokom „man in the middle“.

Známka kvality BISG

Známka kvality

Spoločnosť TeamViewer má certifikáciu nemeckého združenia "Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V."( BISG e.V., nemeckej asociácie znalcov a odborníkov pre oblasť IT) a známku kvality s piatimi hviezdičkami.

ISO 9001:2008

Certifikát kvality ISO 9001:2008

TeamViewer GmbH je jednou z mála spoločností pôsobiacich na trhu s riešeniami na vzdialené ovládanie, ktorá zaviedla certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001.

Fiducia

Bezpečnostný atest FIDUCIA IT AG

Program TeamViewer prešiel bezpečnostnou kontrolou, ktorú vykonáva nemecká spoločnosť FIDUCIA IT AG (prevádzkovateľ centier spracovania dát pre približne 800 nemeckých bánk), a bol schválený na používanie na bankových pracovných staniciach.

VeriSign

Podpísaný kód

Všetky programové súbory sú zabezpečené technológiou podpisovania VeriSign. To vám umožňuje overiť pôvod spustiteľných súborov, ktoré dostanete.

VB100

VB100

Nástroj ITbrain Anti-Malware bol na základe nezávislého testovania magazínu Virus Bulletin ocenený certifikáciou VB100. Toto ocenenie certifikuje 100 % mieru odhalenia škodlivého softvéru, ktorý uvádza WildList Organization vo svojom zozname ako In the Wild. Okrem toho anti-malware, ktorý dostane túto certifikáciu, nesmie spustiť žiadny falošný poplach.

Súbor PDF na stiahnutie

Vyhlásenie o zabezpečení

Podrobné informácie o našich zásadách zabezpečenia nájdete v dokumente PDF:

Stiahnuť dokument PDF