På TeamViewer GmbH tar vi skyddet av personuppgifter mycket allvarligt och följer strikt de tyska dataskyddslagarna. Personuppgifter samlas endast in i den utsträckning som är tekniskt nödvändigt. I inget fall kommer dessa data att säljas eller skickas vidare till tredje part av något annat skäl.

Följande tillkännagivande ger en översikt över hur detta skydd kan garanteras och vilken typ av data samlas in i vilka syften.

Insamling, bearbetning och delning av personuppgifter

Du kan i princip besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in genom att du lämnar dem frivilligt, t.ex.:

  • När du öppnar ett supportärende på vår webbplats.
  • När du lägger en order i vår webbutik.
  • När du skapar ett TeamViewer-konto för att använda listan Datorer och kontakter respektive Web Connector.
  • Vid registrering för att få vårt nyhetsbrev.

Medgivande och användning endast i uppgivet syfte

När du anger personliga eller företagsrelaterade data (e-postadresser, namn, adresser) lämnas dessa uppgifter helt frivilligt. Genom att ange uppgifterna ger du ditt medgivande till att de samlas in, bearbetas och används i syften som att upprätta kontakt, bearbeta order, för marknadsföring och för att skydda dina rättmätiga affärsintressen när det gäller marknadsföring och att stödja våra befintliga och potentiella kunder. Ingen insamling, bearbetning eller användning sker i något annat syfte. Medgivandet kan när som helst ångras.

Delning av dina data sker endast om du uttryckligen har godkänt det.

Anonym datainsamling på vår webbplats

Din webbläsare skickar information som samlas automatiskt och sparas i serverns loggfiler hos TeamViewer GmbH. Det är t.ex.

  • webbläsarens typ/version
  • operativsystem som används
  • hänvisande URL (tidigare besökt webbplats)
  • den besökande datorns värdnamn (IP-adress)
  • tidpunkt för serverbegäran

TeamViewer GmbH kan inte koppla dessa data till specifika personer. Dessa data samkörs inte med någon annan datakälla, och de raderas efter en statistisk analys.

Medgivande till användning av information i programvaran

TeamViewer och du är överens om att följa alla tillämpliga lagar för informationssäkerhet. TeamViewer tar mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter och följer strikt den tyska dataskyddslagen. TeamViewer samlar in, bearbetar och använder dina uppgifter för att kunna upprätta sin avtalsmässiga relation med dig, inklusive men inte begränsat till att skapa internetanslutningar. De används inte i något annat syfte, inklusive marknadsföring, utan ditt medgivande. Opersonlig information kan samlas in automatiskt för att kunna ge dig förstklassig service, inklusive att ge dig och förbättra programvaruuppdateringar, support, innehåll, TPM och andra tjänster.

Användning av verktyg för webbanalys

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder ”cookies,” textfiler som lagras på din dator, för att analysera hur du använder webbplatsen. Med tanke på debatten om analysverktyg som använder fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()", så IP-adresserna används endast i förkortad form så att de inte kan spåras tillbaka till specifika användare. Google använder informationen så att webbplatsens operatör kan analysera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om webbplatsaktivitet, skapa rapporter om verkningar i Google Display Network och tillhanda ytterligare tjänster för webbplatsoperatör om användningen av webbplatsen och internet.

Webbplatsen använder remarketing med Google Analytics för onlinemarknadsföring, där annonser visas på webbsidor av tredje part och Google. Cookies används i detta syfte av den här webbplatsen, liksom av tredjepartsleverantörer, inklusive Google. Föstaparts-cookies kombineras med tredjeparts-cookies för att specialanpassa och optimera webbplatsens annonser utifrån tidigare besök.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra webbläsarens inställningar, men observera i att det kan göra att du inte kan använda webbplatsens alla funktioner. Du kan också förhindra att den information som cookien genererar om hur du använder webbplatsen skickas till eller bearbetas av Google genom att välja bort detta. Du måste i så fall ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Du kan avaktivera annonsvisning i Google Analytics styra vilken typ av annonser som visas i Google Display Network genom att justera dina annonsinställningar: http://www.google.com/settings/ads .

Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies på flera platser. De hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbläsaren. De flesta cookies som vi använder är så kallade "sessions-cookies" som raderas efter ditt besök. Cookies orsakar inga skador på din dator och de innehåller inga virus.

Rätt till information

Du har rätt att begära ut information om vilka uppgifter som finns lagrade om din person, deras ursprung, deras mottagare samt lagringens syfte. Vår dataskyddspersonal ger dig information på dataprotection@teamviewer.com.

Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade, spärrade eller raderade enligt gällande lagar.

Säkerhet

TeamViewer GmbH har vidtagit sofistikerade tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de data som vi har mottagit från att avsiktligt eller oavsiktligt ändras, gå förlorade, förstöras eller bli tillgängliga för obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt allt eftersom tekniken utvecklas.

Prenumeration på nyhetsbrev

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Längst ner i varje nyhetsbrev finns en länk till vår webbplats. Med hjälp av denna länk kan du avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Din e-postadress raderas då automatiskt från nyhetsbrevets lista. Du kan också redigera prenumerationen på nyhetsbrevet och ändra e-postadress och nyhetsbrevets språk eller välja bland olika nyhetsbrevskategorier.

Ytterligare information

Det är viktigt för oss att du kan lita på oss. Därför svarar vi gärna på alla frågor om hantering av personuppgifter. Om du har frågor som inte besvaras i den här dataskyddstillkännagivandet, eller om du vill har mer djupgående information i en viss fråga, får du gärna kontakta vår dataskyddspersonal på dataprotection@teamviewer.com när du vill.

Adress

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760