Vad ITbrain kan göra för företaget

Välj vilka verktyg ni behöver för optimerad IT

ITbrain Monitoring
ITbrain

Monitoring

Ställ in kontroller som onlinestatus, diskstatus och minnesanvändning, och få direktavisering så fort en viss tröskel uppnås.

ITbrain Asset Management
ITbrain

Asset Management

Visa och generera rapporter om alla enheters maskinvara, installerade programvara med mera.

ITbrain Anti-Malware
ITbrain

Anti-Malware

Skydda datorerna effektivt mot virus, trojaner, spökprogram och spyware – dygnet runt, alla dagar – oavsett om du är online eller offline.

ITbrain Backup
ITbrain

Backup

Skydda dina data mot den mänskliga faktorn och systemfel. Lagra data på ett säkert sätt och kom åt dem när du vill, var du än är.

Aktivera ITbrain idag!