Asset Management
Tappa aldrig mer överblicken över din maskin- eller programvara.

ITbrain Asset Management är en elegant lösning för att hålla koll på dina distribuerade tillgångar. Visa listor med maskin- och programvara för alla enheter i nätverket på några sekunder från en bekväm manöverpanel.

Tillgångar
Maskinvara
Programvara

Maskinvara

Skapa en fullständig förteckning över all distribuerad maskinvara på några sekunder.

Programvara

Kontrollera om olämplig programvara har installerats eller om du täcks av gällande licenser.

  • Typ
  • Detaljer
  • Namn
  • Leverantör
  • Version
  • Ändringsdatum

Tillgångsrapportering

Med ITbrain Asset Management kan du skapa omfattande rapporter om dina distribuerade tillgångar och deras installerade komponenter. Det tar bara några sekunder att generera en fullständig förteckning eller någon annan anpassad rapport. Du kan även exportera den till en CSV-fil, så att du kan använda informationen i andra program.

Tillgångsrapportering

Se produktpresentationen!

Aktivera ITbrain idag!