Cách kích hoạt ITbrain

Bắt đầu trong ba bước đơn giản

Dùng thử ITbrain miễn phí! Chỉ việc thực hiện theo hướng dẫn sau.

Tải về TeamViewer

ITbrain được tích hợp vào TeamViewer. Để bắt đầu, bạn cần tải về TeamViewer và cài đặt trên từng thiết bị muốn chạy ITbrain trên đó.

Tải về TeamViewer
Tìm hiểu thêm về TeamViewer
Chính sách về quyền riêng tư
Tạo tài khoản TeamViewer

Tạo tài khoản TeamViewer và thêm thiết bị vào danh sách Máy tính & Liên hệ.

Kích hoạt ITbrain

Nhấp phải chuột vào thiết bị và nhấp nút “Kích hoạt” để bắt đầu ITbrain và bạn được thiết lập toàn bộ!

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm thiết bị hàng loạt từ TeamViewer Management Console. Chỉ việc sử dụng tài khoản TeamViewer để đăng nhập. Xem video này khi kích hoạt hàng loạt.

Các bước đầu tiên với ITbrain
 • 1 Thêm điểm cuối
 • 2 Tạo chính sách riêng
 • 3 Thiết lập cảnh báo và người nhận cảnh báo

Tất cả máy tính bạn muốn sử dụng ITbrain đều phải được thêm vào làm điểm cuối. Có thể thực hiện thêm điểm cuối và kích hoạt ITbrain từ xa trên bảng điều khiển ITbrain.

 1. Nhấp vào Thêm thiết bị.
 2. Chọn dịch vụ ITbrain tương ứng cho mỗi thiết bị.
 3. Nhấp vào Tiếp theo và chọn chính sách cho mỗi dịch vụ.
 4. NhấpKích hoạt.

Với ITbrain, bạn có thể xác định chính sách tùy chỉnh để thực hiện kiểm tra hoặc quét theo cách bạn muốn. Để thực hiện, chỉ cần vào bảng điều khiển ITbrain và…

 1. Nhấp vào tab Chính sách.
 2. Nhấp Thêm chính sách và chọn dịch vụ ITbrain tương ứng.
 3. Thêm bất kỳ lần quét (Phần mềm chống độc hại ITbrain) hoặc bất kỳ kiểm tra (Giám sát ITbrain).
 4. Gán chính sách được tạo cho thiết bị.

Biết được khi nào có sự cố! ITbrain thông báo cho bạn ngay khi kiểm tra Giám sát ITbrain không thành công hoặc lần quét Phần mềm chống độc hại ITbrain phát hiện mối đe dọa. Cài đặt thông báo email để được thông báo ngay cả khi đang bận rộn. Chỉ cần vào bảng điều khiển ITbrain và…

 1. Nhấp vào tab Chính sách và chọn chính sách bạn muốn nhận thông báo.
 2. Đối với chính sách Phần mềm chống độc hại ITbrain, nhấp Quản lý thông báo và thêm địa chỉ email hoặc chọn người dùng. Đối với Giám sát ITbrain, sau khi chọn chính sách tương ứng, vui lòng nhấp chọn bạn muốn nhận thông báo và thêm người dùng hoặc địa chỉ email.

Giới thiệu kích hoạt ITbrain

Xem cách kích hoạt ITbrain thông qua Máy khách TeamViewer và TeamViewer Management Console.