Tại TeamViewer GmbH, chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn một cách nghiêm túc và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của đạo luật bảo vệ dữ liệu của Đức.Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập đến mức độ nào đó theo yêu cầu kỹ thuật. Trong mọi trường hợp dữ liệu sẽ không được bán hoặc chuyển cho bên thứ ba vì bất kỳ lý do nào khác.

Tuyên bố sau đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phương pháp bảo vệ này được đảm bảo như thế nào và kiểu dữ liệu nào sẽ được thu thập cho mục đích gì.

Thu thập, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân

Về nguyên tắc, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không để lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập nếu bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ như:

  • Khi bạn mở một phiếu yêu cầu hỗ trợ trên trang web của chúng tôi.
  • Khi bạn đặt hàng tại cửa hàng trên web của chúng tôi.
  • Khi bạn tạo tài khoản TeamViewer để sử dụng tương ứng danh sách máy tính & liên hệ và Web Connector.
  • Khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Sự đồng ý và sử dụng dữ liệu chỉ cho mục đích đã nêu

Khi nhập dữ liệu cá nhân hoặc liên quan đến doanh nghiệp (địa chỉ e-mail, tên, địa chỉ), việc cung cấp dữ liệu diễn ra trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Khi nhập dữ liệu, có nghĩa bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cho mục đích thiết lập liên lạc, xử lý các đơn đặt hàng, quảng cáo và bảo vệ quyền lợi kinh doanh hợp pháp của chúng tôi liên quan đến tư vấn và hỗ trợ khách hàng và khách hàng tiềm năng của chúng tôi. Việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác sẽ không xảy ra. Sự đồng thuận này có thể bị hủy bỏ và có hiệu lực vào bất cứ lúc nào trong tương lai.

Chuyển dữ liệu sẽ không diễn ra trừ khi bạn muốn.

Thu thập dữ liệu nặc danh trên trang web của chúng tôi

Trình duyệt của bạn truyền thông tin được thu thập và lưu tự động vào các tập tin nhật ký máy chủ của TeamViewer GmbH. Đây là ví dụ.

  • loại/phiên bản trình duyệt
  • hệ điều hành sử dụng
  • URL tham chiếu (trang web đã truy cập trước đó)
  • tên máy chủ của máy tính truy cập (địa chỉ IP)
  • thời gian yêu cầu của máy chủ

TeamViewer GmbH không thể kết hợp dữ liệu này với những người cụ thể. Nếu không kết hợp dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác, dữ liệu sẽ bị xóa sau khi phân tích thống kê.

Thỏa thuận sử dụng thông tin trong phần mềm

TeamViewer và bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật bảo mật thông tin ̣được áp dụng. TeamViewer rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt Luật bảo vệ dữ liệu của Đức. TeamViewer thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn để thực hiện quan hệ giao dịch với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thiết lập kết nối qua Internet. Thông tin của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm quảng cáo, khi không có sự đồng ý trước của bạn. Thông tin không phải cá nhân có thể được tự động thu thập để cung cấp dịch vụ hạng nhất cho bạn, bao gồm cung cấp và cải tiến các cập nhật phần mềm, hỗ trợ, nội dung, TPM ̣(Biện pháp bảo vệ công nghệ) và các dịch vụ khác.

Sử dụng công cụ phân tích web

Trang web này sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích web do Google Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tập tin văn bản được lưu trong máy tính, để phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Đứng trên góc độ tranh luận về việc sử dụng các công cụ phân tích với địa chỉ IP đầy đủ, xin lưu ý rằng trang web này sử dụng Google Analytics với phần mở rộng "_anonymizeIp()"; do đó, địa chỉ IP được sử dụng ở dạng rút ngắn để ngăn chúng không bị một số người dùng theo dõi. Google sẽ đại diện nhà điều hành trang web này sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng trang, tạo báo cáo về hoạt động trang web, tạo báo cáo về số lần xuất hiện trong Google Display Network và cung cấp các dịch vụ bổ sung cho nhà điều hành trang về việc sử dụng trang web và internet.

Trang này sử dụng tiếp thị lại với Google Analytics để quảng cáo trực tuyến, hiển thị quảng cáo trên trang web của bên thứ ba và Google. Cookie được trang web này cũng như nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google sử dụng cho mục đích này. Cookie của bên thứ nhất được kết hợp với cookie bên thứ ba để đáp ứng và tối ưu hóa các quảng cáo trên trang web dựa theo các lần truy cập trước.

Có thể ngăn chặn không lưu cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt; tuy nhiên xin lưu ý việc thực hiện này có thể ngăn bạn không sử dụng hết tất cả chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn chặn thông tin do cookie tạo ra liên quan đến việc sử dụng trang web không bị gửi hoặc xử lý bởi Google bằng cách không tham gia. Để thực hiện, bạn phải tải về và cài đặt phần bổ trợ plug-in cho trình duyệt có sẵn từ liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Có thể tắt quảng cáo Google Analytics for Display và kiểm soát các loại quảng cáo hiển thị trong Google Display Network bằng cách điều chỉnh thiết lập quảng cáo: http://www.google.com/settings/ads .

Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie như được gọi ở một số nơi. Chúng giúp sản phẩm của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Cookie là những tập tin văn bản nhỏ được đặt trong máy tính và được trình duyệt của bạn lưu lại. Hầu hết các tập tin cookie chúng tôi sử dụng được gọi là "cookie phiên" đều bị xóa sau khi bạn truy cập. Cookie không gây bất kỳ thiệt hại nào trên máy tính của bạn và không chứa bất kỳ vi-rút nào.

Quyền nhận thông tin

Bạn có quyền yêu cầu được biết thông tin về dữ liệu lưu trữ liên quan đến bạn, nguồn gốc thông tin, người nhận thông tin cũng như mục đích lưu trữ thông tin.Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn qua dataprotection@teamviewer.com.

Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu hiệu chỉnh, khóa và xóa dữ liệu cá nhân của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Bảo mật

TeamViewer GmbH có các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tinh vi tại chỗ để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi được cung cấp nhằm chống lại các thủ thuật vô tình hoặc có chủ ý, mất mát, phá hủy và truy cập bởi những người không được phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được cải tiến liên tục theo sự phát triển công nghệ.

Đăng ký nhận bản tin

Bạn có thể bỏ đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn sẽ tìm thấy liên kết ở phần cuối của mỗi bản tin sẽ dẫn bạn đến trang Web của chúng tôi. Với liên kết này, bạn sẽ có thể hủy bỏ đăng ký nhận bản tin. Email của bạn sẽ tự động bị loại ra khỏi danh sách nhận bản tin. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa đăng ký nhận bản tin để đổi địa chỉ e-mail và ngôn ngữ bản tin, hoặc chọn từ nhiều loại bản tin khác nhau.

Thông tin bổ sung

Niềm tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời tất cả yêu cầu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào chưa được trả lời trong phần tuyên bố bảo vệ dữ liệu này hoặc nếu bạn muốn có thêm thông tin chi tiết về một vấn đề nào đó, xin vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại dataprotection@teamviewer.com vào bất kỳ lúc nào.

Địa chỉ

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760