Những thứ ITbrain có thể thực hiện cho công việc của bạn

Chọn công cụ bạn cần phải thực hiện tốt nhất cho CNTT của mình

Giám sát ITbrain
ITbrain

Giám sát

Thiết lập các kiểm tra như trạng thái trực tuyến, tình trạng ổ đĩa và sử dụng bộ nhớ và được thông báo ngay khi chạm ngưỡng nhất định.

Quản lý tài sản ITbrain
ITbrain

Quản lý tài sản

Xem và tạo báo cáo về tất cả phần cứng thiết bị, phần mềm được cài đặt và nhiều thêm nữa.

Phần mềm chống độc hại ITbrain
ITbrain

Phần mềm chống độc hại

Bảo vệ máy tính một cách hiệu quả chống các mối đe dọa như virus, Trojan và rootkit – 24/7, bất kể trực tuyến hay ngoại tuyến.

Sao lưu ITbrain
ITbrain

Sao lưu

Bảo vệ dữ liệu không bị lỗi do người dùng hoặc lỗi hệ thống. Lưu dữ liệu an toàn và có sẵn khi cần mọi lúc mọi nơi.

Kích hoạt ITbrain ngay hôm nay!