Cách gỡ cài đặt TeamViewer

Tại bất kỳ thời điểm nào bạn quyết định không muốn bất cứ phần mềm hoặc các đề xuất đã tải về trong suốt quy trình này, bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt thông qua "Add/Remove Programs" của Windows theo chỉ dẫn sau:

Windows 8

 1. Mở Control Panel.
 2. Trong Programs, nhấp liên kết Uninstall a Program.
 3. Chọn chương trình TeamViewer và nhấp phải rồi chọn Uninstall/Change.
 4. Làm theo lệnh nhắc để hoàn tất gỡ cài đặt phần mềm.

Windows 7 & Vista

 1. Từ Trình đơn Start, chọn Control Panel.
 2. Trong Programs, nhấp liên kết Uninstall a Program.
 3. Chọn chương trình muốn gỡ và nhấp phải rồi chọn Uninstall/Change.
 4. Làm theo lệnh nhắc để hoàn tất gỡ cài đặt phần mềm.

Windows XP

 1. Từ Trình đơn Start, chọn Control Panel.
 2. Nhấp biểu tượng Add or Remove Programs.
 3. Chọn chương trình muốn gỡ và nhấp nút "Remove" hoặc "Change/Remove".
 4. Làm theo lệnh nhắc để hoàn tất gỡ cài đặt phần mềm.

Windows 95, 98, Me, NT, 2000, và XP ở Classic View (dạng xem cổ điển)

 1. Từ Trình đơn Start, chọn Settings rồi chọn Control Panel.
 2. Nhấp đúp biểu tượng "Add/Remove Programs".
 3. Chọn chương trình muốn gỡ và nhấp nút "Remove" hoặc "Change/Remove".
 4. Làm theo lệnh nhắc để hoàn tất gỡ cài đặt phần mềm.

Cách gỡ cài đặt ITbrain

Bạn có thể gỡ cài đặt ITbrain mà không gỡ bỏ TeamViewer theo các chỉ dẫn sau:

 1. Truy cập TeamViewer Management Console (https://login.teamviewer.com) và đăng nhập vào tài khoản bằng chứng danh TeamViewer của bạn.
 2. Nhấp vào tên thiết bị bạn muốn gỡ cài đặt ITbrain, sau đó nhấp tùy chọn Properties.
 3. Nhấp vào liên kết Uninstall ITbrain trong tab General.
 4. Thiết bị được gỡ bỏ cài đặt ITbrain.